My country – (මගේ රට)

Mage Rata sinhala essay

Mage Rata sinhala essay

මගේ රට ශ්‍රී ලංකාවයි. එය ඉන්දියන් සාගරයේ පිහිටි කුඩා දූපතකි. මෙය කෘෂිකාර්මික රටකි. මිනිසුන්ගෙන් වැඩි දෙනෙක් ගොවීන් ය.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ යනු ශ්‍රී ලංකාවේ අගනුවරයි. මගේ රටේ ජනගහනය මිලියන විස්සක් පමණ වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාවන් කිහිපයක් ඇත. ඔවුන් සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් සහ බර්ගර් ජාතිකයන් ය.

පිදුරුතලාගල යනු ශ්‍රී ලංකාවේ උසම කන්ද වන අතර මහවැලිය යනු ශ්‍රී ලංකාවේ දිගම ගංගාවයි. අපි නිදහස ලබාගත්තේ 1948. මගේ රට අද ජනරජයක්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වර්තමාන ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා ය.

අපේ රටේ බොහෝ සංචාරක ආකර්ෂණ ස්ථාන තිබේ. දිය ඇලි, අභයභූමි, උද්භිද උද්‍යාන සහ වැලි සහිත වෙරළ ඒවායින් කිහිපයකි. මම මගේ රටට ගොඩක් ආදරෙයි.

You can also see My country essay in English

More about  Sri Lanka

Sri Lanka is an island off the southern coast of India in the Indian Ocean. Sri Lanka’s population is estimated to be over 20 million people. Natural resources abound on the island, which supports a diverse economy focused on agriculture, mining, fishing, industry, and tourism. Sri Lanka (previously known as Ceylon) appeared to be on its way to becoming a stable and wealthy democracy when it gained independence in 1948.

The island of Sri Lanka measures about 2688 miles (432 km.) from north to south, and about 139 miles (224 km.) from east to west, with a total land area of about 25,332 square miles (65,610 square km.). It has more than 1,056 miles (1,700 km.) of coastline.

A range of mountains dominates the south-central interior, with the highest peak, Mt. Piduruthalagala, reaching more than 8200 feet (2524 meters) in height.

Sri Lanka TOURISM

Tourism is a significant industry with room for expansion. From tropical beaches and barren areas to lush forests, tea plantations, and a rich archaeological legacy, the country renowned as the Indian Ocean’s paradise provides a diverse range of settings and tourism attractions. With the foundation of the Ceylon Tourist Board in the late 1960s, Sri Lanka began to promote tourism.

100 % FREE SINHALA ESSAYS FOR GRADE 7

Sinhala essays (Sinhala Rachana) for Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7

We are excited to announce that we are working with more new features to guide parents and students on essay writing.

Writing is one of the essential skills for your child’s education.
Unfortunately, classroom settings frequently don’t give sufficient practice time to sharpen those writing abilities truly.
So we are preparing simple and important guidelines to teach essay writing to your children at home and hope to publish as soon as possible.

OTHER USEFUL LINKS
THE NATIONAL E-LEARNING PORTAL FOR THE GENERAL EDUCATION

The e-thaksalawa is made up of resources developed straightened to grade 1 to 13 syllabus materials such as creative lessons, all learning resources including past papers, term papers, questions, syllabuses, textbooks, teacher instructional manuals in Sinhala Tamil and English.

Fun Learning for preschoolers and kids

You May Also Like…

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.

If I get a chance to go to the moon-(සඳට යාමට මට අවස්ථාවක් උදා වුව හොත්)

Sandata Yaamata sinhala essay From my childhood I heard that the Americans went to the moon and returned safely. The first person to set foot on the moon was Neil Armstrong. He went to the moon with two other astronauts, Michael Collins and Edwin Aldrin. This happened...

Free Trade Zone-(නිදහස් වෙළද කලාපය)

Nidahas Welada Kalapaya sinhala essay The Free Trade Zone is a great help to boost the economy of our country. Biyagama, Katunayake and Koggala are among our free trade zones. Local and foreign investment plays a huge role in the development of a country. These free...

Medicinal drinks improve our health-(ඖෂධීය පාන අපේ සෞඛ්‍යය වර්ධනය කරයි)

Aushadheeya Paanaya sinhala essay We have a lot to drink from the benefits of Sri Lanka. Alcohol lovers choose toddy, arrack, whiskey and illicit liquor to their liking. Most ordinary people drink tea or coffee. It does not contain alcohol. But they also provide...

The environment around us and our health-(අප අවට පරිසරය හා අපේ සෞඛයය)

Apa Awata Parisaraya sinhala essay The environment around us has a profound effect on our health. If the environment around us is not good, we will not be able to lead a healthy life. If our surroundings are not healthy, we will be exposed to various diseases such as...

Let’s protect public property-(පොදු දේපල රැක ගනිමු)

Podu Depala sinhala essay Everyone takes good care of their personal property. Be careful. But in general, they do not care about or care about the property that belongs to everyone. School Bus Train Free School Books School Bank Building Hospital Government...